Samgönguráðuneyti

125/1975

Reglugerð um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borgarfjörð í Norður-Múlasýslu nr. 173 16.maí 1973. - Brottfallin

REGLUGERÐ

 

um breytingu á hafnarreglugerð fyrir Borgarfjörð í Norður-Múlasýslu

nr. 173 16.mai 1973.

 

1. gr.

VII. kafli orðist þannig:

 

Um gjöld til hafnarinnar.

26. gr.

Gjöld til hafnarsjóðs, skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, er hafnarstjórn semur og samgönguráðuneytið staðfestir.

 

2. gr.

Kafli VIII falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, þannig að IX. kafli verði VIII. kafli og greinar 43-47 verði 27-31.

 

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnalögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Samgönguráðuneytið, 20. mars 1975.

 

Halldór E. Sigurðsson.

Kristinn Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica