Menntamálaráðuneyti

932/2002

Reglugerð um breyting á reglugerð um jöfnun námskostnaðar nr. 576/2002. - Brottfallin

932/2002

REGLUGERÐ
um breyting á reglugerð um jöfnun námskostnaðar nr. 576/2002.

1. gr.

2. og 3. málsliður 3. mgr. 4. gr. fellur brott.


2. gr.

2. mgr. 5. gr. orðist svo:
Nemandi þarf að leggja fram staðfestingu skóla á greiðslu fyrir dvöl á heimavist eða í sambærilegu húsnæði á vegum skóla eða staðfestingu fyrir greiðslu á húsaleigu til að fá fullan dvalarstyrk.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 6. gr. laga nr. 23/1989 um ráðstafanir til jöfnunar á námskostnaði og öðlast þegar gildi.


Menntamálaráðuneytinu, 30. desember 2002.

Tómas Ingi Olrich.
Guðmundur Árnason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica