Umhverfisráðuneyti

285/2001

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 359/1993 um þjóðgarðinn í Jökulsárgljúfrum.

1. gr.

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo:
Náttúruvernd ríkisins til ráðgjafar starfar sérstök ráðgjafarnefnd skipuð af ráðherra til 4 ára í senn. Í nefndinni eiga sæti forstjóri Náttúruverndar ríkisins sem er formaður, einn fulltrúi tilnefndur af Kelduneshreppi og einn tilnefndur af ferðamálasamtökum í viðkomandi landshluta. Þjóðgarðsvörður situr fundi nefndarinnar og hefur málfrelsi og tillögurétt. Nefndin skal halda fundi eigi sjaldnar en tvisvar á ári.


2. gr.

Reglugerð þessi er sett í samræmi við ákvæði 52. gr. laga nr. 44/1999 um náttúruvernd og öðlast þegar gildi.


Umhverfisráðuneytinu, 22. mars 2001.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Ingimar Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica