Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

246/2013

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 506/2007 um takmörkun efna í vélknúnum ökutækjum.

1. gr.

Í stað viðauka við reglugerðina kemur nýr viðauki, sem birtur er með reglugerð þessari.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi gerðum um breytingar á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki, sem vísað er til í tölul. 32e í XX. kafla viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2011, þann 1. apríl 2011 og ákvörðun nr. 187/2012, þann 28. september 2012:

  1. Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2010/115/EB frá 23. febrúar 2010 um breytingu á viðauka II við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki.
  2. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/37/ESB frá 30. mars 2011 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki.

3. gr.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 1. mars 2013.

F. h. r.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica