Umhverfisráðuneyti

237/2007

Reglugerð um gildistöku tiltekinna gerða Evrópusambandsins um aðskotaefni í matvælum. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

 

a)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 655/2004, frá 7. apríl 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar nítrat í matvælum fyrir ungbörn og smábörn. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57 frá 29. apríl 2005 og var birt í EES-viðbæti nr. 46 frá 15. september 2005.

 

b)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 683/2004, frá 13. apríl 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar aflatoxín og okratoxín A í matvælum fyrir ungbörn og smábörn. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57 frá 29. apríl 2005 og var birt í EES-viðbæti nr. 46 frá 15. september 2005.

 

c)

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 684/2004, frá 13. apríl 2004 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar díoxín. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57 frá 29. apríl 2005 og var birt í EES-viðbæti nr. 46 frá 15. september 2005.

Framangreindar EB-gerðir eru birtar sem fylgiskjal 1, 2 og 3 við reglugerð þessa.

2. gr.

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt nema annað sé ákvarðað samkvæmt lögum eða sérreglum.

3. gr.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum um matvæli, nr. 93/1995 samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995 samanber og lög um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998.

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Umhverfisráðuneytinu, 7. mars 2007.

F. h. r.

Ingimar Sigurðsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica