Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

178/2008

Reglugerð um markaðssetningu á dýrategundum, sem eru aldar og ræktaðar í sjó eða vatni og eru ekki taldar næmar fyrir tilteknum sjúkdómum.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um:

 

a)

heilbrigðisskilyrði sem hafa áhrif á markaðssetningu á dýrum, sem eru alin og ræktuð í sjó og vatni, ásamt hrognum þeirra og sviljum sem eru ekki smitnæm fyrir sjúkdómunum sem um getur í 1. dálki II. skrár í viðauka A við reglugerðir nr. 446/2005 og nr. 511/2005 á svæðum og eldisstöðvum sem hafa viður­kennda áætlun eða stöðu,

 

b)

fyrirmyndir að flutningsskýrslunni sem kveðið er á um í 1. og 3. tölulið 14. gr. reglugerða nr. 446/2005 og nr. 511/2005,

 

c)

skrá yfir dýrategundir, sem eru aldar og ræktaðar í sjó og vatni, sem undan­þágan, sem kveðið er á um í 4. tölulið 14. gr. reglugerða nr. 446/2005 og nr. 511/2005, gildir um.

Þessi reglugerð gildir ekki um markaðssetningu beint til manneldis á dýrum, sem eru alin og ræktuð í sjó og vatni, hrognum þeirra og sviljum og um getur í 1. mgr.

2. gr.

Skilgreiningar.

Skilgreiningar reglugerða nr. 446/2005, nr. 511/2005 og nr. 345/2004, gilda um reglu­gerð þessa. Jafnframt gilda skilgreiningar ákvarðana framkvæmdastjórnar Evrópu­sambandsins nr. 2001/288 /EB og nr. 2003/83/EB.

3. gr.

Flutningsskýrslur.

Þegar dýr, sem eru alin og ræktuð í sjó og vatni, ásamt hrognum þeirra og sviljum, eru flutt inn á svæði og eldisstöðvar með viðurkennda áætlun eða stöðu, skulu fylgja þeim flutningsskýrslur og þau skulu uppfylla kröfurnar sem um getur í fyrirmyndinni að flutn­ingsskýrslu, sem er sett fram í I. viðauka við þessa reglugerð, með tilliti til skýringanna í II. viðauka.

4. gr.

Tegundir sem eru ekki smitberar.

Samkvæmt 4. tölulið 14. gr. reglugerða nr. 446/2005 og nr. 511/2005 er í III. viðauka við þessa reglugerð sett fram skrá yfir dýrategundir, sem eru aldar og ræktaðar í sjó og vatni og undanþágan, sem um getur í 1. mgr. 4. töluliðar, gildir um.

5. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 54/1990 um innflutning dýra, laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 60/2006, um varnir gegn fisksjúkdómum, lögum nr. 55/1998 um meðferð, vinnslu og dreifingu sjávarafurða og lögum nr. 33/2002 um eldi nytjastofna sjávar. Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2003/390 frá 23. maí 2003. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 4. febrúar 2008.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica