Innanríkisráðuneyti

159/2016

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 822/2004 um gerð og búnað ökutækja.

1. gr.

18. gr. reglugerðarinnar breytist þannig:

 1. Ákvæði 18.00 (1), sem kveður á um skilgreiningar, verður svohljóðandi:
  Akstursmæling:
  Aðferð til að mæla hljóðstyrk frá ökutæki á ferð skv. EB-tilskipun nr. 2007/46 með síðari breytingum.
  Kyrrstöðumæling:
  Aðferð til að mæla hljóðstyrk frá kyrrstæðu ökutæki skv. EB-tilskipun nr. 2007/46 með síðari breytingum.
  Mengandi efni í útblæstri:
  Kolsýrlingur (CO), kolvetni (HC) köfnunarefnisoxýð (NOx), ryk (sót).
 2. Ákvæði 18.10 (14) verður svohljóðandi:
  Hljóðdeyfibúnaður fyrir útblástur frá hreyfli bifreiðar telst vera fullnægjandi ef ákvæði EB tilskipunar nr. 2007/46 með síðari breytingum eru uppfyllt. Takmörkun hljóðstyrks frá bifreið telst vera fullnægjandi ef viðkomandi ákvæði sömu tilskipunar eru uppfyllt.

2. gr.

Viðauki II við reglugerðina breytist þannig:

Tilskipun 70/157/EBE fellur brott í fyrstu línu í töflu sem kveður á um kröfur um búnað ökutækja og aðferðir til að sýna fram á að þær séu uppfylltar, sbr. 3. gr. reglugerðarinnar.

3. gr.

Viðauki III við reglugerðina breytist þannig:

Tafla undir fyrirsögninni "bifreiðar og eftirvagnar":

 1. 2. töluliður við tilskipun 70/157/EBE fellur brott.
 2. Í tölulið 45 zx (í reitinn "Reglugerðarákvæði) bætist við: 18.00 (1), 18.10 (14).

4. gr.

Viðauki IV við reglugerðina breytist þannig:

Tafla undir fyrirsögninni "bifreiðar og eftirvagnar":

 1. 2. töluliður við tilskipun 70/157/EBE fellur brott.
 2. Í tölulið 45zx við tilskipun 2007/46/EB (í reitina "síðari viðbætur", "Stjórnartíðindi EB" og "EES-birting"), kemur:
  540/2014/ESB L 158, 27.5.2014 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 974.
  2015/166/ESB L 28, 4.2.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 582.
 3. Í tölulið 45zza við tilskipun 661/2009/EB (í reitina "síðari viðbætur", "Stjórnartíðindi EB" og "EES-birting"), kemur:
  2015/166/ESB L 28, 4.2.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 582.
  2015/562/ESB L 93, 9.4.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 619.
 4. Í tölulið 45zzc við tilskipun 1003/2010/ESB (í reitina "síðari viðbætur", "Stjórnartíðindi EB" og "EES-birting"), kemur:
  2015/166/ESB L 28, 4.2.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 582.
 5. Í tölulið 45zzh við tilskipun 109/2011/ESB (í reitina "síðari viðbætur", "Stjórnartíðindi EB" og "EES-birting"), kemur: 
  2015/166/ESB L 28, 4.2.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 582.
 6. Í tölulið 45zzi við tilskipun 458/2011/ESB (í reitina "síðari viðbætur", "Stjórnartíðindi EB" og "EES-birting"), kemur:
  2015/166/ESB L 28, 4.2.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 582.
 7. Í tölulið 45zzp við tilskipun 347/2012/ESB (í reitina "síðari viðbætur", "Stjórnartíðindi EB" og "EES-birting"), kemur:
  2015/562/ESB L 93, 9.4.2015 Birt í EES-viðbæti nr. 63, 15.10.2015, bls. 619.

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 60. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 128/2016.

Innanríkisráðuneytinu, 19. febrúar 2016.

F. h. r.

Sigurbergur Björnsson.

Rúnar Guðjónsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica