Umhverfisráðuneyti

1183/2007

Reglugerð um breytingu á reglugerð um hraðfryst matvæli, nr. 557/1993.

1. gr.

14. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Um eftirlit með hitastigi í flutningatækjum, geymslum og pakkhúsum fyrir hraðfryst matvæli gildir reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 37/2005 frá 12. janúar 2005 um eftirlit með hitastigi í flutningatækjum, geymslum og pakkhúsum fyrir hraðfryst matvæli. Reglugerðin var felld inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið með ákvörðun sameiginlega EES-nefndarinnar nr. 96 frá 8. júlí 2005 og birt í EES-viðbæti nr. 60 frá 24. nóvember 2005.

Þeir staðlar sem vísað er til í 2. mgr. 2. gr. framangreindrar reglugerðar EB hafa verið samþykktir sem íslenskir staðlar með númerin ÍST EN 12830:1999, ÍST EN 13485:2001 og ÍST EN 13486:2001.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995 samanber og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 28. nóvember 2007.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica