Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

1117/2011

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 978/2011 um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1333/2008 um aukefni í matvælum.

1. gr.

V. viðauki í reglugerðinni verður svohljóðandi:

V. VIÐAUKI

Skrá yfir matvælalitarefni, sem um getur í 24. gr., þar sem merking matvæla
skal innihalda viðbótarupplýsingar.

Matvæli sem innihalda eitt eða fleiri af eftirfarandi matvælalitarefnum

Upplýsingar

Sólsetursgult (E 110) (*)

"heiti eða E-númer litarefnis eða litarefna":
getur/geta haft neikvæð áhrif á athafnasemi og eftirtekt barna.

Kínólíngult (E 104) (*)

Karmósín (E 122) (*)

Allúrarautt (E 129) (*)

Tartrasín (E 102) (*)

Ponseau 4R (E 124) (*)

(*) Að undanskildum:
a) matvælum þar sem litarefnið eða litarefnin hafa verið notuð til heilbrigðismerkinga eða til annarra merkinga á kjötafurðum eða til stimplunar eða skreytingar á eggjaskurn og
b) drykkjarvörum sem innihalda meira en 1,2% af vínanda miðað við rúmmál.

2. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a - 30. gr. e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 3. desember 2011.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica