Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

88/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð um próf til að öðlast löggildingu til fasteigna og skipasölu, nr. 519 24. nóvember 1987. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um próf til að öðlast löggildingu
til fasteigna og skipasölu, nr. 519 24. nóvember 1987.

 

1. gr.

                Á eftir 14. gr. komi ný grein, 15. gr., sem orðist svo:

                Prófnefnd skal standa fyrir prófum fyrir þá, sem fengið hafa leyfi eða heimild til að starfa við fasteigna- eða skipasölu eða málflutning í öðru ríki á Evrópska efnahagssvæðinu, og óska löggildingar dómsmálaráðuneytisins skv. 1. gr. laga nr. 34 5. maí 1986, til að annast kaup, sölu eða skipti á fasteignum eða skráningarskyldum skipum fyrir aðra.

                Skal prófnefnd meta þá menntun sem liggur að baki hinu erlenda leyfi og á grundvelli þess ákveða hvernig próf viðkomandi skuli þreyta.

 

2. gr.

                15. gr. verði 16. gr.

 

3. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 3. mgr. 2. gr. laga um fasteigna- og skipasölu, nr. 34 5. maí 1986, sbr. l. nr. 10 26. febrúar 1987 og l. nr. 133 31. desember 1993, öðlast þegar gildi.

 

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 24. janúar 1997.

 

Þorsteinn Pálsson.

Sigrún Jóhannesdóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica