Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

1087/2018

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 8/2009 um skoðun ökutækja. - Brottfallin

1. gr.

Við 42. gr. reglugerðarinnar bætist ný 5. mgr. sem orðast svo:

Með reglugerð þessari er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/45/ESB frá 3. apríl 2014, um reglubundnar prófanir á aksturshæfni vélknúinna ökutækja og eftirvagna þeirra og um niður­fellingu á tilskipun 2009/40/EB. Tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 55 frá 17. september 2015, bls. 75-152.

2. gr.

Við 42. gr. reglugerðarinnar bætist ný 6. mgr. sem orðast svo:

Með reglugerð þessari er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/47/ESB frá 3. apríl 2014, um tæknilegt eftirlit á vegum með aksturshæfni atvinnuökutækja í Sambandinu og um niður­fellingu á tilskipun 2000/30/EB. Tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 63 frá 15. október 2015, bls. 495-579.

3. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 67. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 29. nóvember 2018.

F. h. r.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Jónas Birgir Jónasson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica