Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

1067/2019

Reglugerð um (8.) breytingu á reglugerð nr. 630/2014 um takmarkanir á notkun tiltekinna, hættulegra efna í raf- og rafeindabúnaði.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á III. viðauka reglugerðarinnar:

 1. Í stað liðar 6.a koma tveir nýir liðir, svohljóðandi:
  6.a Blý sem málmblendisþáttur í stáli sem er notað til vinnslu og í galvanhúðuðu stáli sem inniheldur allt að 0,35% af blýi miðað við þyngd. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdóms­greiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
  6.a.I Blý sem málmblendisþáttur í stáli sem er notað til vinnslu og í galvanhúðuðu stáli sem inniheldur allt að 0,35% af blýi miðað við þyngd og í lotuunnum, heitgalvanhúðuðum stálíhlutum sem innihalda allt að 0,2% af blýi miðað við þyngd. Fellur úr gildi 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk.
 2. Í stað liðar 6.b koma þrír nýir liðir, svohljóðandi:
  6.b Blý sem málmblendisþáttur í áli sem inniheldur allt að 0,4% af blýi miðað við þyngd. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk
  6.b.I Blý sem málmblendisþáttur í áli sem inniheldur allt að 0,4% af blýi miðað við þyngd, að því tilskildu að það komi úr endurvinnslu á brotamálmi úr áli sem inniheldur blý. Fellur úr gildi 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk.
  6.b.II Blý sem málmblendisþáttur í áli, sem notað er til vinnslu, með blýinnihald sem er allt að 0,4% miðað við þyngd. Fellur úr gildi 18. maí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk.
 3. Í stað liðar 6.c kemur nýr liður, svohljóðandi:
  6.c Koparblendi sem inniheldur allt að 4% af blýi, miðað við þyngd. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 4. Í stað liðar 7.a kemur nýr liður, svohljóðandi:
  7.a Blý í lóðningarefni með háu bræðslu­marki (þ.e. málmblendi sem eru að stofni til úr blýi og styrkur blýs í þeim er 85% eða meiri). Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk (að undanskilinni notkun sem fellur undir 24. lið þessa viðauka) og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
  Fellur úr gildi 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði.
  Fellur úr gildi 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi.
  Fellur úr gildi 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 5. Í stað liðar 7.c.I kemur nýr liður, svohljóðandi:
  7.c.I Raf- og rafeindaíhlutir sem innihalda blý í gleri eða keramík, annarri en rafefnakeramík í þéttum, t.d. þrýsti­raftækjum eða í uppistöðu­efna­sam­böndum glers eða keramíkur. Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk (að undanskilinni notkun sem fellur undir 34. lið) og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
  Fellur úr gildi 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækningatækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði.
  Fellur úr gildi 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdóms­greiningar í glasi.
  Fellur úr gildi 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 6. Í stað liðar 7.c.II kemur nýr liður, svohljóðandi:
  7.c.II Blý í rafefnakeramík í þéttum fyrir mál­spennu sem er 125 V riðspenna eða 250 V jafnspenna eða hærri. Gildir ekki um notkun sem fellur undir lið 7.c.I og 7.c.IV í þessum viðauka. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 7. Í stað liðar 7.c.IV kemur nýr liður, svohljóðandi:
  7.c.IV Blý í rafefnakeramíkefnum sem inni­halda keramíkþrýstirafefni fyrir þétta sem eru hluti af samrásum eða stökum hálfleiðurum. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 8. Í stað liðar 8.b koma tveir nýir liðir, svohljóðandi:
  8.b Kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum. Gildir um 8., 9. og 11. flokk og fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
  8.b.I Kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum sem eru notaðar í:
  - varrofa,
  - stjórnbúnað fyrir hitanema,
  - hitavörn fyrir hreyfla (að undan­skildum loftþéttum hitavörnum fyrir hreyfla)
  - riðstraumsrofa með málgildi:
  - 6 A og hærra við 250 V riðstraum og hærra, eða
  - 12 A og hærra við 125 V riðstraum og hærra,
  - jafnstraumsrofa með málgildi 20 A og hærra við 18 V jafnstraum og hærra, og
  - rofa til notkunar við tíðni spennugjafa ≥ 200 Hz.
  Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
 9. Í stað liðar 15 koma tveir nýir liðir, svohljóðandi:
  15 Blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu milli hálfleiðar­aflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum flögum. Gildir um 8., 9. og 11. flokk og fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdóms­greiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
  15.a Blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu á milli hálfleiðar­aflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum flögum þar sem minnst ein eftirfarandi viðmiðana gildir:
  - hálfleiðaratæknihnútur sem er 90 nm eða stærri,
  - stök flaga sem er 300 mm² eða stærri á öllum hálfleiðaratæknihnútum,
  - flögustaflar með flögum sem eru 300 mm² eða stærri, eða kísilmillilag sem er 300 mm² eða þykkara.
  Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
 10. Í stað liðar 18.b koma tveir nýir liðir, svohljóðandi:
  18.b Blý sem er örvari í flúrljómandi dufti (1% blý eða minna, miðað við þyngd) í úrhleðslu­perum þegar þær eru notaðar sem sólar­lampar sem innihalda fosfór, s.s. BSP (BaSi2O5 :Pb). Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
  18.b.I Blý sem örvari í flúrljómandi dufti (1% blý eða minna, miðað við þyngd) í úrhleðslu­perum sem innihalda fosfór, s.s. BSP (BaSi2O5 :Pb), þegar þær eru notaðar í lækninga­tækjum til ljósameðferðar. Gildir um 5. flokk og 8. flokk, að undan­skilinni notkun sem fellur undir færslu 34 í IV. viðauka, og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
 11. Í stað liðar 21 koma fjórir nýir liðir, svohljóðandi:
  21 Blý og kadmíum í prentlitum sem eru notaðir í smeltlökk á gler, s.s. bórsílíkat­gler og natríumkalk­sílíkatgler. Gildir um 8., 9. og 11. flokk og fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdóms­grein­ingar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdóms­greiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
  21.a Kadmíum þegar það er notað í litprentað gler vegna síunar og notað sem efnisþáttur í lýsingu í skjái og stjórnborð raf- og rafeinda­búnaðar. Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk, að undanskilinni notkun sem fellur undir færslu 21.b eða færslu 39 og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
  21.b Kadmíum í prentbleki sem er notað í smeltlökk á gler, s.s. bórsílíkatgler og natríumkalksílíkatgler. Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk, að undanskilinni notkun sem fellur undir færslu 21.a eða 39 og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
  21.c Blý í prentbleki sem er notað í smelt­lökk á annað en bórsílíkatgler. Gildir um 1.-7. flokk og 10. flokk og fellur úr gildi 21. júlí 2021.
 12. Í stað liðar 24 kemur nýr liður, svohljóðandi:
  24 Blý í lóðningarefni til lóðunar á skífulaga og flötum, marglaga keramíkþéttum með málm­húðuðum götum. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdóms­greiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 13. Í stað liðar 29 kemur nýr liður, svohljóðandi:
  29 Blý, bundið í kristalgleri samkvæmt skil­greiningu í I. viðauka (1., 2., 3. og 4. flokkur) við tilskipun ráðsins 69/493/EBE. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúk­dóms­greiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlits­tækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 14. Í stað liðar 32 kemur nýr liður, svohljóðandi:
  32 Blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að festa saman glerplötur í argon- og krypton­geisla­rörperum. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúkdómsgreiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 15. Í stað liðar 34 kemur nýr liður, svohljóðandi:
  34 Blý í málmkeramíkeiningum fyrir stilli­við­nám. Gildir um alla flokka, fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúk­dóms­greiningar í glasi og vöktunar‑ og eftirlitstækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 16. Í stað liðar 37 kemur nýr liður, svohljóðandi:
  37 Blý í málmhúðunarlagi í háspennu­díóðum á sökkli á peru úr sinkbóratgleri. Fellur úr gildi:
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 1.-7. flokk og 10. flokk,
  - 21. júlí 2021 að því er varðar 8. og 9. flokk, að undanskildum lækninga­tækjum til sjúk­dóms­greiningar í glasi og vöktunar‑ og eftir­lits­tækjum í iðnaði,
  - 21. júlí 2023 að því er varðar 8. flokk, lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi,
  - 21. júlí 2024 að því er varðar 9. flokk, vöktunar‑ og eftirlitstæki í iðnaði, og að því er varðar 11. flokk.
 17. Við bætist einn nýr töluliður, svohljóðandi:
  42 Blý í legum og fóðringum í bruna­hreyflum, sem eru knúnir af dísli eða loftkenndu eldsneyti, í búnað til notkunar í atvinnuskyni utan vega:
  - með heildarslagrými hreyfils ≥ 15 lítrar, eða
  - með heildarslagrými hreyfils < 15 lítrar og hreyfillinn er ætlaður til notkunar í búnað þar sem tíminn milli merkis til ræsingar og fulls afls skal vera styttri en 10 sekúndur, eða þegar venjulegt viðhald fer yfirleitt fram í krefjandi og óhreinu umhverfi utandyra, s.s. við námugröft, bygg­ingarstarfsemi og mann­virkjagerð eða í landbúnaði.
  Gildir um 11. flokk, að undanskilinni notkun sem fellur undir færslu 6.c í þessum viðauka. Fellur úr gildi 21. júlí 2024.

2. gr.

Reglugerðin er sett til innleiðingar á eftirtöldum EES-gerðum:

 1. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/736 frá 27. febrúar 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir tiltekna rafmagns- og rafeindaíhluti sem innihalda blý, í gleri eða keramík, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2018 frá 26. októ­ber 2018.
 2. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/737 frá 27. febrúar 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni til lóðunar á skífulaga og flötum, marglaga keramík­þéttum með málmhúðuðum götum, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 210/2018 frá 26. október 2018.
 3. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/738 frá 27. febrúar 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í málmkeramíkeiningum fyrir stilliviðnám, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2018 frá 26. október 2018.
 4. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/739 frá 1. mars 2018 um breyt­ingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem málmblendisþátt í stáli, í því skyni að laga viðaukann að fram­förum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 210/2018 frá 26. október 2018.
 5. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/740 frá 1. mars 2018 um breyt­ingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem málmblendisþátt í áli, í því skyni að laga viðaukann að fram­förum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2018 frá 26. október 2018.
 6. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/741 frá 1. mars 2018 um breyt­ingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem málmblendisþátt í kopar, í því skyni að laga viðaukann að fram­förum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samnings­ins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2018 frá 26. október 2018.
 7. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/742 frá 1. mars 2018 um breyt­ingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni með háu bræðslumarki, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2018 frá 26. október 2018.
 8. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/169 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramík í tilteknum þéttum, í því skyni að laga viðauk­ann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. við­auka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 9. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/170 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í rafefnakeramíkefnum sem innihalda keramíkþrýstirafefni fyrir tiltekna þétta, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 10. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/171 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir kadmíum og efnasambönd þess í rafsnertum, í því skyni að laga við­aukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. við­auka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 11. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/172 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í lóðningarefni til að koma á stöðugri raftengingu á milli hálf­leiðar­aflögu og burðarefnis í samrásastöflum af viðsnúnum flögum, í því skyni að laga við­aukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. við­auka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 12. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/173 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý og kadmíum í prentbleki til að setja smeltlakk á gler, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 13. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/174 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem er bundið í kristalgleri eins og skilgreint er í tilskipun 69/493/EBE, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 14. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/175 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blýoxíð í þéttigleri sem er notað til að festa saman glerplötur í til­teknum geislarörperum, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efna­hags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 15. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/176 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í málmhúðunarlagi í tilteknum díóðum, í því skyni að laga við­aukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 16. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/177 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý sem örvara í flúrljómandi dufti í úrhleðsluperum sem innihalda fosfór, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.
 17. Framseldri tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/178 frá 16. nóvember 2018 um breytingu á III. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/65/ESB, að því er varðar undanþágu fyrir blý í legum og fóðringum sem eru notaðar í tiltekinn búnað til notk­unar í atvinnuskyni utan vega, í því skyni að laga viðaukann að framförum á sviði vísinda og tækni, sem vísað er til í tölul. 12q, XV. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2019 frá 14. júní 2019.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 9. tölulið 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 14. nóvember 2019.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica