Matvælaráðuneyti

1032/2022

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 454/2022 um gildistöku framkvæmdarreglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/2235 frá 16. desember 2020 um reglur um beitingu reglugerða Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 og (ESB) 2017/625 að því er varðar fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum, fyrirmyndir að opinberum vottorðum og fyrirmyndir að dýraheilbrigðisvottorðum/opinberum vottorðum vegna komu inn í Sambandið og tilflutninga innan Sambandsins á sendingum af tilteknum flokkum dýra og vara og

1. gr.

Við reglugerðina bætist tveir nýir töluliðir, 6. og 7. tl, svohljóðandi:

  1. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1219 frá 14. júlí 2022 um breytingu á III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235 að því er varðar fyrir­myndir að vottorðum vegna komu sendinga af tilteknum samsettum afurðum til Sambands­ins og umflutnings þeirra um Sambandið.
  2. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/7 frá 5. janúar 2022 um breyt­ingu á V. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2020/2235 að því er varðar dýra­heilbrigðiskröfur vegna komu mjólkurafurða í samsettum afurðum, sem halda stöðugleika við geymslu, inn í Sambandið.

 

2. gr.

Framkvæmdarreglugerðir framkvæmdastjórnarinnar sem nefndar eru í 1. gr. eru birtar sem fylgi­skjöl 1 og 2 við reglugerð þessa.

 

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 54/1990, um innflutning dýra, lögum nr. 25/1993, um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, lögum nr. 93/1995, um matvæli, lögum nr. 66/1998, um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, lögum nr. 60/2006, um varnir gegn fisk­sjúkdómum og lögum nr. 71/2008, um fiskeldi.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

 

Matvælaráðuneytinu, 25. ágúst 2022.

 

Svandís Svavarsdóttir.

Emilía Madeleine Heenen.

 

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica