Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

1002/2016

Reglugerð um (3.) breytingu á reglugerð nr. 506/2007, um takmörkun efna í vélknúnum ökutækjum.

1. gr.

Í stað viðauka við reglugerðina kemur nýr viðauki, sem birtur er með reglugerð þessari.

2. gr.

Innleiðing.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/774 frá 18. maí 2016 um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/53/EB um úr sér gengin ökutæki sem vísað er til í tölul. 32e í XX. kafla viðauka samningsins um Evrópska efnahags­svæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 196/2016, þann 23. september 2016.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í c. lið 1. tölul. og 11. tölul. 11. gr. efnalaga, nr. 61/2013, tekur þegar gildi.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, 4. nóvember 2016.

F. h. r.

Hugi Ólafsson.

Steinunn Fjóla Sigurðardóttir.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica