Dómsmálaráðuneyti

96/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð um meðhöndlun, vörslur og sölu haldlagðra, kyrrsettra og upptækra eigna og muna, nr. 880/2019.

1. gr.

Á eftir 2. málsl. 2. mgr. 16. gr. reglugerðarinnar koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Nemi fjárhæð haldlagðs reiðufjár minna en 200.000 krónum er heimilt að víkja frá þeirri skyldu að stofna sérstakan bankareikning og leggja reiðuféð þess í stað inn á reikning sem stofnaður hefur verið í því skyni að varsla haldlagðar fjárhæðir undir þeim mörkum. Er heimildin bundin því skilyrði að rekjan­leiki hverrar innlagðrar fjárhæðar á slíkan reikning sé ávallt tryggður.  

 

2. gr.

Á eftir 1. málsl. 2. mgr. 17. gr. reglugerðarinnar kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Með sömu skil­yrðum og þar er lýst, má nýta heimild 2. mgr. 16. gr. til að víkja frá þeirri skyldu að stofna sér­stakan reikning þegar fjárhæð haldlagðra fjármuna á bankareikningi er undir þeim mörkum sem greinir í ákvæðinu.

 

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 88. gr. a. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008 og tekur þegar gildi.

 

Dómsmálaráðuneytinu, 7. janúar 2021.

 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.

Haukur Guðmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica