Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

92/2018

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 746/2016, um afladagbækur. - Brottfallin

1. gr.

Á eftir 4. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar kemur ný málsgrein, sem orðast svo:

Við slátt á klóþangi (Ascophyllum Nodosum) skal færa í afladagbók hvers skips, þ.m.t. pramma, upp­lýsingar um magn þangs (blautvigt) sem tekið er innan netlaga hverrar fasteignar (sjávar­jarðar). Hlutaðeigandi landeigandi á rétt á aðgangi að upplýsingum úr afladagbók um þang­slátt fyrir sinni landareign.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 og lögum um umgengni um nytjastofna sjávar nr. 57/1996 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. janúar 2018.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica