Heilbrigðisráðuneyti

14/2008

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 539/2000 um heimildir dýralækna til að ávísa lyfjum.

1. gr.

Í stað orðanna "lyfjanefndar ríkisins" í 1. mgr. 6. gr., 7. gr., 8. gr. og 2. mgr. 13. gr. kemur: Lyfjastofnunar.

2. gr.

Við 5. gr. bætist nýr töluliður sem verður 7. tölul. sem orðast svo: Malakítgrænt.

3. gr.

2. tölul. 7. gr. fellur brott.

4. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 12. gr., sbr. 49. gr., lyfjalaga nr. 93/1994, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Heilbrigðisráðuneytinu, 9. janúar 2008.

Guðlaugur Þór Þórðarson.

Berglind Ásgeirsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica