Samgönguráðuneyti

113/1975

Reglugerð um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði, nr. 65 10. mars 1970. - Brottfallin

REGLUGERР

um breyting á hafnarreglugerð fyrir Hafnarkauptún í Hornafirði,

nr. 65 10. mars 1970.

 

1. gr.

VIII. kafli orðist þannig:

 

Um hafnargjöld.

34. gr.

Gjöld til hafnarsjóðs, skulu innheimt samkvæmt gjaldskrá, sem sveitarstjórn samþykkir, en samgönguráðuneytið staðfestir.

 

2. gr.

Kaflar IX og X falli niður og breytist töluröð reglugerðarinnar í samræmi við það, þannig að XI. kafli verði IX. kafli og greinar 53 - 59 verði 35 - 41.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt hafnarlögum, nr. 45 24. apríl 1973, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 276 5. okt. 1972 um breytingu á hafnarreglugerð nr. 65 10. mars 1970.

 

Samgönguráðuneytið, 4. mars 1975.

 

Halldór E. Sigurðsson.

Kristinn Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica