Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

242/1981

Reglugerð um matartækna. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um matartækna.

1. gr.

Rétt til þess að starfa sem matartæknir hér á landi og kalla sig matartækni hefur sá einn, sem til þess hefur fengið löggildingu heilbrigðismálaráðherra.

2. gr.

Löggildingu samkvæmt 1. gr. skal veita þeim, sem lokið hafa prófi á matvælatæknibraut f jölbrautaskóla eða öðru prófi sem heilbrigðisyfirvöld viðurkenna.

3. gr.

Matartækni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skuli fara samkv. lögum um eðli máls. Þagnarskylda helst þótt viðkomandi láti af starfi.

4. gr.

Matartæknar skulu annast matreiðslu sérfæðis fyrir sjúka samkvæmt nánari skipun læknis eða annars sérfræðings undir handleiðslu og ábyrgð þeirra.

5. gr.

Óheimilt er að ráða til matartæknistarfa aðra en þá sem heilbrigðismálaráðherra hefur veitt starfsréttindi hér á landi.

6. gr.

Um matartækna gilda að öðru leyti og eftir því sem við á, reglur læknalaga nr. 80/ 1969.

Reglur læknalaga gilda um viðlög við brotum í starfi, um sviptingu starfsréttinda réttinda og endurveitingu.

7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 67/1971, um tæknimenntaðar heilbrigðisstéttir, öðlast gildi þegar við birtingu.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 30. apríl 1981.

Svavar Gestsson.

Páll Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica