Nám á háskólastigi o.fl.

122/1997

Reglugerð um Umhverfisstofnun Háskóla Íslands. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um Umhverfisstofnun Háskóla Íslands.

 

1. gr.

                Umhverfisstofnun Háskóla Íslands er rannsóknar- og fræðslustofnun á sviði umhverfismála og lýtur yfirstjórn háskólaráðs.

 

2. gr.

                Markmið Umhverfisstofnunar er:

a.             Að efla og samhæfa rannsóknir í umhverfisfræðum við Háskóla Íslands.

b.             Að stuðla að samstarfi við innlenda og erlenda rannsóknaraðila á sviði umhverfismála, m.a. með þátttöku í umhverfisvöktun.

d.             Að gefa út fræðirit og kynna niðurstöður rannsókna í umhverfisfræðum.

e.             Að veita upplýsingar og ráðgjöf í umhverfismálum.

f.              Að styðja kennslu til meistaraprófs í umhverfisfræðum.

g.             Að gangast fyrir námskeiðum, ráðstefnum og fyrirlestrum í umhverfisfræðum.

 

3. gr.

                Háskólaráð skipar fimm menn í stjórn stofnunarinnar og fimm til vara til þriggja ára í senn. Umhverfisráðuneytið tilnefnir einn fulltrúa og einn til vara. Stjórnin skal að öðru leyti vera þannig skipuð að engin ein deild háskólans eigi þar fleiri en einn fulltrúa. Háskólaráð skipar forstöðumann stofnunarinnar til þriggja ára í senn, að fengnum tillögum stjórnar, og setur forstöðumanni erindisbréf.

 

4. gr.

                Stjórnin kýs úr sínum hópi formann og varaformann. Formaður boðar stjórnarfundi. Falli atkvæði jöfn á stjórnarfundi ræður atkvæði formanns. Stjórnin ákveður m.a. rannsóknarstefnu stofnunarinnar og veitir fé til einstakra rannsóknarverkefna.

 

5. gr.

                Forstöðumaður stofnunarinnar hefur umsjón með daglegum rekstri hennar. Jafnframt annast hann áætlanagerð, hefur yfirumsjón með fjáröflun og samræmir fjáröflunarleiðir. Forstöðumaður er í starfi sínu ábyrgur gagnvart stjórn. Hann situr stjórnarfundi með tillögurétt en án atkvæðisréttar.

 

6. gr.

                Tekjur Umhverfisstofnunar eru:

a.             Fjárveitingar á fjárlögum.

b.             Styrkir til einstakra verkefna.

c.             Greiðslur fyrir umbeðin verkefni.

d.             Gjafir.

                Stofnunin hefur sjálfstæðan fjárhag. Fjárlagatillögur hennar skulu vera sérstakur liður í fjárlagatillögum háskólans, sjá þó 7. gr. reglugerðar þessarar.

 

7. gr.

                Nú er starfsemi Umhverfisstofnunar Háskóla Íslands í frjálsri samkeppni við atvinnustarfsemi annarra aðila og skal þá gætt ákvæða 2. mgr. 14. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 og sé sá þáttur starfseminnar fjárhagslega aðskilinn annarri starfsemi Háskóla Íslands og ekki niðurgreiddur hvorki af tekjum af annarri starfsemi háskólans né fjárframlögum til hans.

 

8. gr.

                Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 9. gr. laga um Háskóla Íslands, nr. 131/1990, sbr. 65. gr. reglugerðar fyrir Háskóla Íslands, nr. 98/1993, með áorðnum breytingum, og öðlast þegar gildi.

 

Menntamálaráðuneytinu, 28. janúar 1997.

 

Björn Bjarnason.

Þórunn J. Hafstein.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica